Wie is filodroom

Wie kent het niet … zoeken naar wat je boeit, wat je energie en voldoening geeft, wat je gelukkig maakt.
Ook bij mij duurde de zoektocht enkele jaren, om uiteindelijk te belanden in het onderwijs.
Ik maakte omzwervingen langs verschillende opleidingen, jobs en hobby’s.

Momenteel ben ik zorgleerkracht in het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Het is een zeer gevarieerde functie, waarin ik zowel mezelf als de kinderen zie groeien.   

Sinds 2013 ging ik aan de slag om met onze leerlingen te filosoferen. Ik combineerde mijn ervaringen in de klas met het uitnodigen van experten. Daarnaast verdiepte ik me in het filosoferen met kinderen via de opleiding tot leraar lager onderwijs, een nascholing van Pedic en een module filosoferen aan het HIOW. De komende jaren zal ik me verder bijscholen via studiedagen en de opleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren (FMKJ).
Boeken, artikels, handleidingen, websites over filosofieonderwijs volg ik nauwgezet op. Ik tracht ook regelmatig contact te houden met andere begeleiders van filosoferen met kinderen.

Filodroom is mij op het lijf geschreven.
Bij het filosoferen met kinderen jongeren gebruik ik:
-mijn luistervaardigheid
-mijn hart voor kinderen
-mijn creativiteit
-mijn zin in spelen
-mijn leergierigheid
-mijn brede interesse
-mijn culturele achtergrond
-mijn perfectionisme
-mijn spiritualiteit
-mijn rust

Hopelijk tot snel,
Katrien