NIEUWS

ZOMERSCHOOL 2023
7 tot 18 augustus 2023Ook in de zomer van 2023 zal Filodroom filosoferen en fun brengen bij de kinderen van de zomerschool.
Dit jaar zullen robots, uitvindingen, estafettes, beweeg- en zangmomentjes aan bod komen
rond de kernvraag: Kunnen we onszelf altijd beter en beter maken?


Andere Vlaamse organisaties voor het filosoferen met kinderen