Filosofeerkamp

Voor informatie over geplande activiteiten, klik hier.

Een kamp bij FILODROOM, dat betekent:
°prikkelende vragen
°spelletjes voor de geest
°stimuleren van kritisch en creatief denkvermogen
°samenwerken
°actieve werkvormen
°luisteren naar elkaar
°zich openstellen voor nieuwe invalshoeken
°ideeën onder woorden brengen
°positieve invloed op welbevinden
°identiteitsvorming
°gezelligheid
°natuurlijke omgeving


Jirte, vijfde leerjaar